Informació i Preinscripció 24/25

La informació per a la preinscripció del curs 24/25 és la següent:

  • Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària: del 6 al 20 de març
  • Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Donat que els tràmits es duen a terme de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Matrícula: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria: del 18 al 26 de juny

  • Batxillerat (pendent de publicació)

Presentació de sol·licituds:

Matrícula:

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Infantil

Per a més informació, truqueu
al 93 434 42 39

Primària

Per a més informació, truqueu
al 93 211 11 83

ESO

Per a més informació, truqueu
al 93 254 02 63

Batxillerat

Per a més informació, truqueu
al 93 254 02 63