GraviCros

Escola Gravi

Com a Escola volem fomentar els hàbits saludables, tant a l’escola com en el temps de lleure. Per aquest motiu creem espais comuns entre l’escola i les famílies i per això vam impulsar un format de cursa totalment diferent: el GraviCros 3×1.

GraviCros Escola Gravi

La cursa respon a un un triple objectiu. Volem treballar objectius de salut, de cooperació i socials.

  • A nivell de salut, el GraviCros planteja la necessitat de fer arribar els beneficis de la pràctica esportiva a tothom. Fer esport, i fer-ho en família, és una pràctica molt saludable. Volem difondre aquests hàbits entre els nostres alumnes, més enllà de les aules.
  • A nivell de cooperació volem que aquesta opció no sigui tan sols l’opció de la la titularitat de l’escola. Volem que a través del GraviCros s’entengui la importància de col·laborar, de compartir i de tenir objectius comuns.
  • A nivell social volem aprofitar el GraviCros 3×1 per donar a conèixer la nostra escola arreu. Volem oferir als barris de l’entorn de l’escola una festa esportiva oberta a tothom.

GraviCros: Una cursa diferent

La participació es fa en equips de tres persones. Els equips poden ser mixtes, formats per nens i nenes de diferents anys i també per persones adultes. Per tant, la composició dels equips és molt heterogènia.

És una cursa en què cal comptar amb la resta de l’equip per avançar, ja que cal arribar junts a la meta. Per altra banda, la sortida dels equips es fa de forma esglaonada i, per tant, en cap moment es produeixen aglomeracions de corredors o es potencia la competitivitat directa entre els equips.

Es concedeixen premis als millors temps de cada categoria, així com als equips que han fet

la cursa amb un millor esperit cooperatiu.

Molta més informació i resums d’edicions anteriors al nostre blog.

GraviCros