Aprenentatge cooperatiu

Projecte educatiu

Els valors cooperatius són presents a les diferents etapes de l’escola. Els nostres infants participen en activitats grupals amb les seves mestres a l’etapa de 3 a 5 anys, i ho fan des de tots els rols característics en una cooperativa adaptats a l’etapa.

Aprenentatge cooperatiu escola Gravi

Duem a terme un treball cooperatiu que ens permet que tot l’alumnat participi a les activitats de manera equitativa, fomentant que cada infant pugui aportar alguna cosa al grup. El treball cooperatiu és l’eina que promou en els nens/es una major implicació en les tasques acadèmiques, en el sentit de la responsabilitat i en l’autoestima.

A Primària treballem al llarg de tota l’etapa amb activitats que potencien l’aportació personal al col·lectiu amb l’objectiu de fomentar l’esperit cooperatiu. En aquest sentit tenim responsables del seguiment de temes com la neteja d’espais comuns, la gestió de la roba perduda, l’hort… Per altra banda a 5è els nens/es aprenen què és una cooperativa, com es constitueix i com funciona. A 6è constitueixen la cooperativa i duen a terme projectes per tal de recaptar fons per a una entitat social que han triat democràticament. En el Cicle Superior de l’etapa poden presentar candidatura al Consell General de les Cooperatives d’Alumnes de Catalunya. També participem en una trobada anual de jocs cooperatius amb altres escoles.

A partir dels 12 anys a Gravi desenvolupem l’aprenentatge cooperatiu. L’alumnat aprèn de manera significativa, globalitzada i competencial  a partir dels  grups cooperatius que l’equip de tutoria genera dins el grup classe. El treball cooperatiu se sustenta en la base de l’aprenentatge entre iguals, i l’error es revela com una font d’aprenentatge més. Per tant, dotem l’alumnat de les competències necessàries per desenvolupar activitats en equip, gestionar conflictes, mediar,  negociar, desenvolupant les TIC, les TAC i l’emprenedoria.

Al llarg de tota l’escolarització a Gravi l’alumnat participa en les activitats de la Comissió de Sostenibilitat, que està alineada amb els ODS i està organitzada com una cooperativa mixta d’alumnat, claustre i famílies.