Valors cooperatius

Projecte educatiu

Des de l’escola pretenem traslladar el model de funcionament de la nostra empresa a tots els estaments de l’escola, de tal manera que els objectius i la nostra visió de l’ensenyament i de l’aprenentatge sempre vagin en consonància amb els valors cooperatius:

  • L’escola té el compromís d’educar en els valors cooperatius.
  • L’escola té com a objectiu dotar l’alumnat de les eines perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment responsables, democràtics i participatius.
  • L’escola té vocació social. Treballa per construir una societat millor amb valors d’igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social.
  • L’escola és una escola oberta a tothom.
  • L’escola és dinàmica i transformadora.
  • L’escola és innovadora.
  • L’escola es vincula amb l’entorn proper del centre i de les famílies, construint una comunitat participativa.
  • A l’escola l’autogestió, l’autonomia i la independència són claus per mantenir la llibertat i garantir els objectius que es marca la cooperativa tant en el model educatiu com en la gestió empresarial.