Curs primària

Curs 21/22

Horari

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h
Servei d’acollida / cau, de 7:30h a 8:50h i de 17:10h a 18:30h

PLA D’ENTRADES I SORTIDES A PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
GRUP HORA ENTRADA (matí) CPORTA ENTRADA(matí) HORA SORTIDA (migdia) HORA ENTRADA (migdia) PORTA (migdia) HORA SORTIDA (tarda) PORTA SORTIDA
(tarda)
1r A 9.00 Veciana 13.00 14.55 Veciana 17.00 Veciana
1r B 9.00 Veciana 13.00 14.55 Veciana Veciana
2n A 8.55 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.55 Veciana
CICLE MITJÀ
GRUP HORA ENTRADA (matí) CPORTA ENTRADA(matí) HORA SORTIDA (migdia) HORA ENTRADA (migdia) PORTA (migdia) HORA SORTIDA (tarda) PORTA SORTIDA
(tarda)
3r A 8.50 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.50 Veciana
3r B 8.45 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.45 Veciana
4t A 8.50 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 16.50 Secretaria
4t B 8.55 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 16.55 Secretaria
CICLE SUPERIOR
GRUP HORA ENTRADA (matí) CPORTA ENTRADA(matí) HORA SORTIDA (migdia) HORA ENTRADA (migdia) PORTA (migdia) HORA SORTIDA (tarda) PORTA SORTIDA
(tarda)
5è A 9.00 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 17.00 Secretaria
5è B 9.00 Biblioteca 13.00 14.55 Biblioteca 17.00 Biblioteca
6è A 8.50 Biblioteca 13.00 14.55 Biblioteca 16.50 Biblioteca
6è B 8.55 Biblioteca 13.00 14.55 Biblioteca 16.55 Biblioteca

Tots els nens i nenes que arribin passades les 9:00h han d’entrar per la porta de l’Avinguda de Vallcarca, 258.

Els alumnes que vulguin sortir a les 13h per la porta del carrer Veciana, hauran d’avisar prèviament a la secretaria de l’escola.

Tots els nens i nenes que a les 17:10h no hagin estat recollits s’incorporaran al sevei de Cau Extraescolar, que es farà a Educació Infantil.

PREGUEM PUNTUALITAT EN L’ACOMPLIMENT D’AQUESTS HORARIS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES CLASSES.