Curs primària

Curs 22/23

Horari

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h
Servei d’acollida / cau, de 7.30h a 8.50h i de 17.10h a 18.30h

Tots els nens i nenes que arribin passades les 9.00h han d’entrar per la porta de l’Avinguda de Vallcarca, 258.

Els alumnes que vulguin sortir a les 13h per la porta del carrer Veciana, hauran d’avisar prèviament a la secretaria de l’escola.

Tots els nens i nenes que a les 17.10h no hagin estat recollits s’incorporaran al sevei de Cau Extraescolar, que es farà a Educació Infantil.

PREGUEM PUNTUALITAT EN L’ACOMPLIMENT D’AQUESTS HORARIS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES CLASSES.