Curs primària

Curs 23/24

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 h a 13 h i de 15 h a 17.00 h
Servei d’acollida / cau, de 7.30 h a 8.50 h i de 17.00 h a 17.30 h
Tots els nens i nenes que arribin passades les 9.00 h han d’entrar per la porta de l’avinguda de Vallcarca, 258.

Entrades i sortides

Entrada matí de 8.50 h a 9.00 h

1r, 2n i 3r Pel carrer Veciana.

4t, 5è i 6è Per avinguda Vallcarca (secretaria).

Sortida migdia de 13.00 h a 13.05 h

Pel carrer Veciana

Per av. Vallcarca

Entrada de 14.55 h a 15.00 h

Pel carrer Veciana

Per av. Vallcarca

Sortida de 16.50 h a 17.00 h

1r, 2n i 3r Pel carrer Veciana.

4t Per avinguda Vallcarca (secretaria).

5è i 6è Per la Biblioteca.

Tots els nens i nenes que a les 17.00 h no hagin estat recollits s’incorporaran al servei de Cau Extraescolar, que es farà a Educació Infantil fins a les 17.30 h.

És important que respecteu aquests horaris per tal d’afavorir la dinàmica de treball a les aules i l’organització de l’etapa.