Batxillerat

Oferta educativa

En aquesta etapa tan complexa, l’orientació vertebra l’èxit del  nostre alumnat. La flexibilitat dels nostres itineraris, l’estabilitat i expertesa de l’equip docent així com el suport individualitzat a les noies i nois, els permet  afrontar el repte de les PAU en bones condicions. Per això l’acció tutorial i el suport de l’equip psicopedagògic de l’escola  són molt presents en aquesta etapa.

S’oferten les modalitats de ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials, des del 2021 el batxillerat esportiu i des del 2022 el batxillerat general. En totes les modalitats destaquem la gran flexibilitat que oferim per poder escollir matèries de modalitat de més d’un itinerari.

L’alumnat  que així ho decideix, té la possibilitat de fer activitat física i formar-se en primers auxilis. El marc del batxillerat esportiu*, a banda de ser una font de salut i equilibri en general, és una bona formació per accedir als Estudis de l’Activitat Física i de l’Esport o als Cicles Formatius de Grau Superior d’aquest àmbit.

Preparem també als alumnes per  l’examen oficial del First Certificate de Cambridge amb resultats excel·lents.

Batxillerat General

Com a novetat per al curs 2022-2023 oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat General a Gravi.  Tal i com marca la nova llei d’educació per al proper curs, apareix una nova modalitat dins els batxillerats, el Batxillerat General. Es tracta d’un batxillerat encara més obert pel que fa a la tria de matèries i que permet potenciar aquesta flexibilitat d’itineraris ja molt present a Gravi.

Actualment a Catalunya ofereixen el Batxillerat General molt pocs centres, essent la nostra escola un d’ells.

A 1r de Batxillerat l’alumnat ha de cursar obligatòriament la matèria de “Matemàtiques Generals” i  dues matèries més, que ha de triar d’entre totes les matèries de modalitat de primer curs que s’ofereixen.

A 2n de Batxillerat per a l’any 23-24 l’alumnat ha de cursar obligatòriament Ciències Generals i dues matèries més que ha de triar d’entre totes les de modalitat de segon curs que s’ofereixen.

Batxillerat esportiu

Batxillerat esportiu escola GraviEn la proposta per al Batxillerat a Gravi 22-24 seguim impulsant la flexibilitat dels nostres itineraris amb la consolidació de la incorporació de matèries de l’àmbit esportiu amb un doble objectiu. Per una banda, fomentar la presència de l’educació física com a estímul per a la millora del rendiment acadèmic al llarg del Batxillerat i, per altra banda, facilitar l’accés i la preparació per accedir a estudis universitaris de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) o a un Cicle Formatiu de Grau Superior de l’àmbit dels esports.

Entenem aquesta nova opció com una continuació de la presència de l’educació física al llarg de les etapes de Primària i ESO a la nostra escola, reparant d’aquesta manera la manca evident d’activitat física en el Batxillerat, complement essencial per al desenvolupament acadèmic i personal dels i les nostres alumnes.

A 1r de Batxillerat oferim la matèria optativa “Psicologia de l’esport i Sociologia” en la qual es treballen la psicologia de l’esport, les habilitats esportives i primers auxilis, en tres blocs diferenciats.

A 2n de Batxillerat oferim continuar amb les habilitats esportives com una matèria optativa durant tot el curs.

Aquestes matèries són de lliure elecció per a tots/totes les alumnes i obren noves possibilitats d’opcionalitat, potenciant la personalització dels itineraris, tret característic del Batxillerat a Gravi.

Necessites més informació?
Tens alguna pregunta?

Contacta amb nosaltres. Donarem resposta a les teves preguntes i resoldrem qualsevol dubte.

Contactar