Curs batxillerat

Curs 21/22

Horari

1r Batxillerat
Dilluns i dimecres 8:15h a 13:30h i de 15:00h a 16:55h.
Dimarts, dijous i divendres de 8:15h a 14:30h.

2n Batxillerat
Dimarts i dijous 8:15h a 13:30h i de 15:00h a 16:55h.
Dilluns, dimecres i divendres de 8:15h a 14:30h.

ENTRADES I SORTIDES DE TOT EL CURS
HORARI 1BAT A 1BAT B 2BAT A 2BAT B
Porta Jericó
porta principal
Jericó
porta principal
Jericó
porta principal
Jericó
porta principal
Hora entrada matí 8.15
Hora sortida matí 13.30
Hora entrada tarda 15.00
Hora sortida tarda 16.55

L’alumnat de batxillerat que opti per dinar de l’escola haurà de fer-ho a l’aula de tecnologia a la cadira assignada juntament amb el seu grup estable. Després de dinar, haurà de sortir del recinte escolar fins a l’entrada de la tarda. S’oferirà servei de cantina per a alumnes de Batxillerat.

Itineraris

Per tal de configurar els diferents itineraris, els alumnes han de triar una matèria de cada columna per a cada curs, tenint en compte que:

  1. Al llarg de l’etapa han de cursar un mínim de sis matèries de la modalitat que han escollit. Les matèries de modalitat que no es corresponguin amb l’escollida es computen com a matèries optatives.
  2. Han de procurar seguir un itinerari lògic i coherent amb les seves característiques, interessos i necessitats.

Aquesta organització permet diferents itineraris que connecten amb els estudis universitaris.

Itineraris batxillerat