Curs Batxillerat

Curs 23/24

Horari

1r Batxillerat
Dilluns i dimecres 8.00 h a 13.15 h i de 14.50 h a 16.45 h.
Dimarts, dijous i divendres de 8.00 h a 14.15 h.

2n Batxillerat
Dimarts i dijous 8.00 h a 13.15 h i de 14.50 h a 16.45 h.
Dilluns, dimecres i divendres de 8.00 h a 14.15 h.

L’alumnat de batxillerat que opti per dinar de l’escola haurà de fer-ho a l’aula de tecnologia a la cadira assignada juntament amb el seu grup estable. Després de dinar, haurà de sortir del recinte escolar fins a l’entrada de la tarda. S’oferirà servei de cantina per a alumnes de Batxillerat.

Itineraris

Per tal de configurar els diferents itineraris, els alumnes han de triar una matèria de cada columna per a cada curs, tenint en compte que:

  1. Al llarg de l’etapa han de cursar un mínim de sis matèries de la modalitat que han escollit. Les matèries de modalitat que no es corresponguin amb l’escollida es computen com a matèries optatives.
  2. Han de procurar seguir un itinerari lògic i coherent amb les seves característiques, interessos i necessitats.

Aquesta organització permet diferents itineraris que connecten amb els estudis universitaris.