El Pla d’Acció tutorial (PAT) potencia el paper de la tutoria en la prevenció i mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i en la millora de la convivència escolar i la igualtat d’oportunitats. A secundària, coordinació de la ESO i el Departament Psicopedagògic planifiquen cada curs les activitats d’informació, prevenció i assessorament més adients. Aquest curs, les activitats han estat les següents:

1r ESO
– Sexualitat i menstruació (Punt JIP Gràcia)
Taller per informar sobre la regla i trencar amb els silencis i els tabús que envolten el període menstrual.
– Pantalles segures (Guàrdia Urbana)
Taller de doble mirada: la mirada de factors de risc, realitats que ens provoquen malestar (grooming, sexpreading, tecnoaddiccions, etc.) i la mirada dels factors protectors, elements que ens ajuden a desenvolupar la nostra personalitat i identitat digital de forma saludable (autoconeixement i autoimatge, judici crític, etc.).
– Prevenció sobre l’abús sexual (Fundació Vicki Bernadet)
La formació vol sensibilitzar i reflexionar sobre la protecció que hem d’oferir als nens, nenes i adolescents davant l’abús sexual infantil i d’altres conductes abusives, així com establir els circuits de derivació en cas que sigui necessària la intervenció d’aquests professionals en la protecció d’un infant.

2n d’ESO
– Sexualitat i afectivitat (Punt JIP Gràcia)
Taller amb 2 objectius: Fomentar una educació sexual sana i responsable i proporcionar eines per a que els i les joves desenvolupin hàbits, actituds i conductes saludables entorn la sexualitat.
– Jo no sóc racista, però… (Punt InfoJove Gràcia)
Taller que ajuda a detectar possibles casos de discriminació i a saber utilitzar -per part dels alumnes- eines, pautes i estratègies de prevenció per si actualment o bé en un futur es troben amb aquest tipus de realitat.
– Prevenció Consum d’alcohol (Fundació Alcohol i Societat)
Programa pedagògic, amb el qual es persegueix un triple objectiu: retardar l’edat d’inici del consum d’acohol, reduir la quantitat de menors que beuen alcohol i reduir la quantitat d’alcohol que aquests ingereixen.

3r ESO
– Prevenció conductes assetjament i abús sexual (Punt JIP Gràcia)
Taller que, de manera lúdica i dinàmica, pretén crear consciència sobre aquesta problemàtica i treballar per fomentar la cultura del consentiment.
– De marxa! Consum de drogues (Guàrdia Urbana)
El taller té com a argument principal el qüestionament de les creences socials sobre els diferents tipus de consums. Per fer-ho es realitza una anàlisis sobre les visions dels mitjans de comunicació i es gira la mirada cap al món intern de la persona i s’observa quines són les emocions (de benestar o de malestar) que alimenten les conductes de risc.

4t ESO
– Consum de tòxics (Punt JIP Gràcia)
Capacitar l’alumnat en el control emocional, en l’habilitat per prendre decisions i resoldre problemes i en el desenvolupament d’habilitats socials d’escolta i comunicació com a factors de protecció de les conductes de risc relacionades amb el consum de tòxics.
– Mai més! Perspectiva de gènere (Guàrdia Urbana)
El taller té com a argument principal el qüestionament de creences i actituds en les relacions de parella amb una relació de diferència de poder i control. Es treballen opcions de benestar i relació positiva trencant les relacions de control i treballant per a la resolució i reparació del dolor a través de les pròpies eines personals i de grup, i donant informació dels serveis de suport municipals que aborden temes de gènere i violència.
– Interessos Professionals (Barcelona Activa)
El taller permet a l’alumne identificar camps d’interès, configurant un perfil d’interessos que l’ ajudarà a conèixer sortides professionals associades.
– Saló de l’Ensenyament.