Al llarg de la setmana de la Ciència hem estat realitzant en totes les etapes de l’escola un munt d’activitats que ens ajuden a formular hipòtesis, experimentar, interpretar i treure coonclusions, així com debatre amb els companys i companyes sobre les distintes idees o fets que observem.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept