PROJECTE EDUCATIU

PROJECTE

El nostre Projecte Educatiu és un compromís amb l’educació. Entenem l’ensenyament com a educació integral i transmetem els valors ètics que són la base per a una societat més justa:  treball, esforç, cooperació, tolerància, solidaritat, civisme, respecte per la natura…

Ens identifiquem per ser una escola cooperativa, activa, catalana, laica, democràtica i pluralista. (enllaç a trets d’identitat).

El treball en equip, la participació en projectes comuns i la concepció de la diversitat com a riquesa ens ajuda a consolidar els valors democràtics que volem transmetre.

Potenciem una escola adequada a les necessitats dels alumnes per oferir un ensenyament de qualitat obert a totes les famílies que vulguin participar en la nostra línia pedagògica. L’equip de mestres els acompanya en el seu procés de creixement i maduració personal .

Treballem amb l’objectiu de potenciar al màxim el desenvolupament integral dels nostres alumnes, respectant la diversitat.

Cada nen/a és diferent i tots tenen dret a una educació completa i global. Per això ajudem els nostres alumnes a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitats.

La nostra feina del dia a dia a l’escola consisteix a educar nois i noies que estiguin preparats per als reptes del seu futur, adequant la seva formació a les necessitats de la societat, formant nois i noies crítics, autònoms i amb argumentacions sòlides, perquè un cop acabada la seva estada a l’escola utilitzin els coneixements i les habilitats que han adquirit dins el món acadèmic i/o professional.