Durant aquestes setmanes a l’escola hem viscut i celebrat  l’arribada de la tardor fent moltes activitats i vivint un munt d’experiències!!!