Treballs de recerca

La Recerca

L’escola dóna molta importància al treball de recerca.
Entenem que l’alumne ha de ser un estudiant competent, capaç de cercar, triar i analitzar les fonts d’informació necessàries, així com crear, investigar i aplicar la metodologia més adequada per tal d’aconseguir un determinat objectiu.
La recerca és una eina que l’alumne utilitzarà en el seu futur acadèmic sigui quin sigui l’estudi triat i l’ajudarà a ser competent, crític, analític i resolutiu.
El treball de recerca a l’escola Gravi té caràcter individual. Prèvia justificació, pot realitzar-se també en grup.
S’inicia al gener de primer de Batxillerat i es lliura al desembre de 2n Batxillerat.
Aquesta temporització suposa gairebé un any sencer per fer el treball, permet continuar fent la part més pràctica o experimental a l’estiu i allibera del treball a partir del segon trimestre de segon de Batxillerat.
S’introdueix a la tutoria de primer de Batxillerat, on es treballa amb els alumnes què és una recerca, quines característiques ha de tenir i quina o quines metodologies es poden aplicar. S’assagen diferents propostes del que podria ser un tema dins d’un àmbit concret i s’orienta i acompanya fins a l’assignació del tutor, que continua aquesta feina d’una forma individual.
Tots els membres del claustre poden tutoritzar un treball de recerca i es decideix en reunions de departament, qui és el tutor més adient segons el tema escollit per l’alumne.
El tutor del treball és responsable d’avaluar un 45 % de la nota del treball, tenint en compte la part procedimental i per tant, el compliment dels terminis acordats amb el tutor, la regularitat en la realització de les tasques, la planificació de la recerca, la capacitat de resoldre els problemes, la reorientació del treball si és necessari i la capacitat d’anàlisi i interpretació de les dades o informacions recollides.El 55 % restant l’avalua un tribunal de recerca únic, d’aquesta manera s’aconsegueix una valoració més homogènia per a tots els alumnes.El tribunal està format per 5 membres del claustre, que representen tots els departaments, i el/la coordinador/a de batxillerat.El 55 % de la nota assignada pel tribunal es distribueix tenint en compte els aspectes següents: memòria escrita 10 %, llengua i estil 10 %, correcció 10 %, introducció i conclusions 10 %, presentació 5 %, recerca 15 %, metodologia 15 %, coherència 15 % i finalment l’exposició oral, de 10 minuts de durada davant del tribunal, el 10 %.Com qualsevol altra matèria, el treball de recerca es pot recuperar dins de la setmana de recuperacions finals i, en última instància, en les proves extraordinàries de finals de juny.

LLISTAT DE PROPOSTES TREBALL DE RECERCA

 Dossier de l’alumne

Graella Provisional ProcésGraella ProcésGraella Procés Recuperació

Rúbrica TRRúbrica TR Introducció i conclusionsRúbrica TR Expo Oral

Graella Avaluació del Tutor

MOSTRA DE TREBALL DE RECERCA

Des de l’any escolar 1999-2000, l’escola ha anat celebrant la mostra de treballs de recerca  sistemàticament cada curs. Tres alumnes escollits pels seus propis companys de classe, exposen oralment el seu treball. És un acte obert  a tots els pares de l’escola i en els darrers anys s’ha realitzat a la biblioteca de Penitents. La mostra va acompanyada de la festa de comiat dels alumnes de segon de batxillerat .  Després de les exposicions, fem un petit acte de finalització dels estudis de batxillerat i obsequiem  els nostres alumnes amb un record  del seu pas per l’escola. Acabem sempre la trobada amb un bon pica pica per a  totes les families, alumnes i professors al menjador de l’escola.

Sota podeu consultar els treballs presentats i seleccionats aquest curs 16-17 a la XVII Mostra de Treballs de Recerca de Gravi:

Treballs presentats al XVIII Fòrum i Mostra de TR de Gràcia

Altres treballs presentats a Premis

Al Recull de TR de Gravi podeu trobar els treballs de cursos anteriors.

Fotos 17-18