Secretaria

Secretaria

HORARI DEL CURS 20-21

Educació Infantil: de 9.00 h a 13.00 h.
Primària: de dilluns a dijous de 8.00 h a 17.30 h. Divendres de 8.00 h a 17.15 h.
Educació Secundària: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.00 h. Dilluns, dimarts i dijous de 15.00 h a 17.00 h.
Jornada intensiva d’estiu de 8.00 h a 14.00 h.

PREINSCRIPCIÓ

image.png

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Com a novetat, aquest any les famílies haureu de fer el procés de preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat

 

Calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

Educació Secundària Obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
de l’11 al 17 de maig de 2021

 

MATRÍCULA INFANTIL

“Sol·licitud de plaça

Matrícula Gravi

Ordre SEPA

Formulari SEPA AFA

Autorització Ús Imatges

Autorització Ús E-MAIL

Autorització Recursos Digitals

Al·lèrgia i Medicació

MATRÍCULA PRIMÀRIA

Sol·licitud de plaça

Matrícula Gravi

Ordre SEPA

Formulari SEPA AFA

Compromís Primària

Autorització Ús Imatges

Autorització Ús E-MAIL

Autorització Recursos Digitals

Al·lèrgia i Medicació

MATRÍCULA ESO

Sol·licitud de plaça

Matrícula Gravi

Ordre SEPA

Formulari SEPA AFA

Compromís Secundària

Autorització Ús Imatges

Autorització Ús E-MAIL

Autorització Recursos Digitals

Al·lèrgia i Medicació

MATRÍCULA BATXILLERAT

Sol·licitud de plaça

Matrícula Gravi

Ordre SEPA

Formulari SEPA AFA

Autorització Ús Imatges

Autorització Ús E-MAIL

Autorització Recursos Digitals

Al·lèrgia i Medicació