Raons per triar l’Escola Gravi

Compromís amb la llengua i la cultura catalana

El català és la nostra llengua d’aprenentatge i de relació interna i externa. Els/les nens/es aprenen a llegir i escriure en català, i en català adquireixen tots els coneixements, les actituds i els valors que conformen el seu procés d’aprenentatge.

Compromís amb el medi ambient

Gravi és una escola implicada en la sostenibilitat. Al llarg dels anys aquests valors han estat integrats a les programacions curriculars alhora que s’han realitzat diferents projectes per tal d’afavorir que els/les nens i nenes es mostrin sensibles al seu entorn i el respectin a l’hora que en puguin gaudir. Hi ha una comissió mediambiental formada per alumnes, professors i monitors.
L’escola participa en el programa d’Agenda21 escolar.

Autonomia i treball cooperatiu

Des de ben petits introduïm als nens/es els hàbits d’autonomia i responsabilitat, amb la intenció de fer-los compartir responsabilitats en l’organització del grup classe i educar-los en la sociabilitat, perquè en la societat actual és necessari “aprendre a ser autònom, a saber viure en grups heterogenis i a saber usar adequadament els recursos que tenim a l’abast .

Esperit crític

Treballem per estimular la creativitat i l’esperit crític. El nostre objectiu és formar persones. Per tant posem al seu abast els mecanismes i les eines necessàries perquè aprenguin a ser reflexius, a escoltar , a comparar arguments, a exposar les seves pròpies idees i puguin, a partir de la reflexió i l’anàlisi anar-se formant una opinió pròpia.

Orientació acadèmica i personal

Un dels objectius principals de la Secundària és l’orientació acadèmica i professional. Entenem que és un moment decisiu per al futur dels nostres alumnes i els volem acompanyar i ajudar en la tria del seu futur professional i/o acadèmic.

Respecte als processos maduratius

Respectem la diversitat dels nostres alumnes. Cada nen/a és diferent i tots tenen dret a una educació completa i integral. Per això respectem els diferents ritmes de treball dels alumnes i els ajudem a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitats.

Compromís social

Compartim el deure de construir una societat més justa, culta, solidària, competent i feliç.

Formació permanent de l’equip docent

L’equip docent de l’escola es forma professionalment. L’escola té un Pla de Formació de Centre en què s’aposta per una formació àmplia i diversificada fruit de la reflexió i de la necessitat de renovació de la pràctica docent.

L’escola participa també en espais d’intercanvis d’experiències docents externs: seminaris, jornades, cursos…