Orientació Batxillerat

L’orientació acadèmica i professional és el pilar en què es fonamenta la tutoria de 2n de batxillerat. Entenem que és un moment decisiu pel futur dels nostres alumnes i els volem acompanyar i ajudar a triar de la manera més encertada.

Aquesta tasca s’inicia descrivint: tipus d’estudis, universitats públiques i privades, centres adscrits, titulacions, assignatures i crèdits. Tanmateix durant el curs es duen a terme diferents xerrades dins i fora de l’escola. Com són:

  1. Visita a l’Escola del Treball.
  2. Xerrades informatives de la UPF, UPC, UVic i UB.
  3. Visita a la UAB durant les Jornades de Portes Obertes.
  4. Visita al Saló de l’Ensenyament

En un darrer torn d’entrevistes per grups d’interessos acadèmics, s’aconsegueix fer una primera tria de 4 o 5 estudis/centres tant de CFGS com estudis universitaris.
A la darrera avaluació, per tal d’aprofundir en l’orientació, es duen a terme Les Jornades d’Orientació (les JOAP). Durant quatre dies tenen lloc, a l’escola mateixa, conferències i consultes individuals amb diferents professionals que els informen sobre les PAU, l’accés als estudis universitaris, els cicles formatius i els ensenyaments no reglats.

Durant aquests dies es duen a terme les activitats següents:

  1. Taula rodona d’exalumnes: diversos alumnes que han estudiat a l’Escola i ara estan en diferents moments de la seva vida acadèmica i/o professional (primers cursos, segon cicle, doctorat, vida laboral…) els expliquen les seves experiències, expectatives, plantejaments, i tot allò que els pugui interessar.
  2. Converses individuals o amb grups molt reduïts d’alumnes i pares o mares de l’escola que desenvolupen activitats professionals relacionades amb els interessos acadèmics dels alumnes. Les famílies venen a explicar-los com es desenvolupa la seva vida laboral: quines són les seves tasques habituals, tipus d’eines o materials que utilitzen, condicions de treball, nivell de formació requerit, característiques personals recomanables, remuneració econòmica aproximada, possibilitats de promoció, situació actual de la professió, noves ocupacions sorgides en el sector, perspectives futures de la professió, professions semblants relacionades… Tanmateix comentaran qualsevol dubte que pugui sorgir en els alumnes.
  3. Itineraris per diferents campus universitaris de la ciutat de Barcelona, visitant instal·lacions de la UPC, UB i UPF.
  4. Aula mòbil d’Educaweb. Tots els alumnes tenen la possibilitat d’aconseguir informació precisa d’allò que els interessa, i resoldre els seus dubtes en una xerrada individual o en un grup reduït amb un professional d’Educaweb.

Les darreres setmanes de curs es dediquen especialment a les PAU i ajudem els alumnes a triar les matèries de modalitat més adequades i els acompanyem en el procés de matriculació d’aquestes proves.

De la mateixa manera, s’organitza un simulacre de les PAU per tal d’apropar-los i posar-los en una situació semblant. Els alumnes s’examinen de dues assignatures: una comuna i una de modalitat seguint les característiques i l’horari d’aquestes proves. Els exàmens són models iguals o similars als de les proves de Selectivitat real, amb dues opcions.

http://www.educaweb.cat

http://estudisuniversitaris.gencat.cat

http://estudis.aqu.cat