Matèries optatives

Les matèries optatives tenen l’objectiu de completar l’aprenentatge de l’alumnat en funció dels seus interessos personals i les seves necessitats acadèmiques. Esdevenen una bona eina per treballar en petit grup i estimular la motivació individual i la capacitat de triar. L’alumne fa la tria lliurament, però sempre acompanyat pel tutor que, conjuntament amb els pares, l’orienten i assessoren.

Documentació en PDF