Itineraris

ITINERARIS

Per tal de configurar els diferents itineraris, els alumnes han de triar una matèria de cada columna per a cada curs, tenint en compte que:

a) Al llarg de l’etapa han de cursar un mínim de sis matèries de la modalitat que han escollit. Les matèries de modalitat que no es corresponguin amb l’escollida es computen com a matèries optatives.

b) Han de procurar seguir un itinerari lògic i coherent amb les seves característiques, interessos i necessitats.

Aquesta organització permet diferents itineraris que connecten amb els estudis universitaris.

ITINERARIS BAT