Itineraris

ITINERARIS

L’oferta de matèries de Batxillerat és la següent:

Període 2018-2020

1 BAT Matemàtiques I Física I Química I Biologia I
Mat. aplicades C. Soc. I Ciències de la Terra I (CTMA) Dibuix Tècnic I Tecnologia Industrial I
Llatí I Economia Història Contemporània Empresa I
 Francès Cultura Audiovisual I Literatura Universal
Psicologia

 

2 BAT Matemàtiques II Física II Química II Biologia II
Mat. aplicades C. Soc II Ciències de la Terra II (CTMA) Dibuix Tècnic II Tecnologia Industrial II
Llatí II Geografia Literatura Catalana Empresa II
Literatura Castellana Cultura Audiovisual II Història de l’Art

 

Batxillerat Ciències i Tecnologia
Batxillerat Humanitats i Socials
Matèries Optatives
Per tal de configurar els diferents itineraris, els alumnes han de triar una matèria de cada columna per a cada curs, tenint en compte que:
a) Al llarg de l’etapa han de cursar un mínim de sis matèries de la modalitat que han escollit. Les matèries de modalitat que no es corresponguin amb l’escollida es computen com a matèries optatives.
b) Han de procurar seguir un itinerari lògic i coherent amb les seves característiques, interessos i necessitats.
Aquesta organització permet diferents itineraris que connecten amb els estudis universitaris. En el document que adjuntem a sota podeu trobar-ne alguns, amb la réplicas de relojes corresponent relació a Graus Universitaris. Els itineraris s’han confeccionat amb les matèries de 2n de Batxillerat, tenint en compte les ponderacions 2018 que determinen l’entrada a la Universitat