INSTAL·LACIONS

L’escola disposa dels recursos materials i humans necessaris per dur a terme les activitats pròpies del centre: aules d’informàtica, laboratoris química i ciències naturals, aules de música, plàstica, aules d’audiovisuals, tecnologia i idiomes, gimnàs, pistes poliesportives, biblioteques, sales polivalents, aules de desdoblament, menjadors i patis.