HORARIS

Educació Infantil i Educació Primària

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Servei d’acollida/cau, de 7.30 a 8.50 h i de 17.10 a 18.30 h.

Entrades i Sortides Infantil

Matí: La porta estarà oberta des de les 8.50 h fins a les 9.10 h.

Sortida del migdia:  Obrim a les 12.55 h i tanquem a les 13.05 h (us demanem, si us plau, que no truqueu al timbre de l’escola).

Entrada migdia:  Obrim a les 14.55 h i tanquem a les 15.00 h (us demanem, si us plau, que no truqueu al timbre de l’escola).

Sortida tarda: Obrim des de les 16.50 h fins a les 17.10 h. A partir d’aquesta hora, els nens i nenes que no hagin estat recollits utilitzaran el servei de cau.

És important que respecteu aquests horaris per tal d’afavorir la dinàmica de treball a les aules i l’organització de l’etapa.

Si excepcionalment els nens/es han de sortir de l’escola fora de l’horari establert, a partir de les 13.00 h només es podrà fer en les hores en punt.

Entrades i Sortides Primària

Lloc Entrada / Sortida Nivell Hora
Veciana Entrada matí 1r, 2n i 3r 8.50 h a 9.10 h.
Veciana Sortida tarda 1r, 2n i 3r 16.55 h a 17.10 h.
Av. Vallcarca Entrada matí (secretaria) 4t, 5è i 6è 8.50 h a 9.10 h.
Av. Vallcarca Sortida migdia (secretaria) de 1r a 6è 13.00 h a 13.10 h.
Av. Vallcarca Entrada migdia (secretaria) de 1r a 6è 14.55 h a 15.00 h.
Av. Vallcarca Sortida tarda (secretaria) 4t 17.00 h a 17.10 h.
Av. Vallcarca Sortida tarda (biblioteca) 5è i 6è 17.00 h a 17.10 h.

Tots els nens i nenes que arribin passades les 9.00 h han d’entrar per la porta de l’Avinguda de Vallcarca, 258.

Els alumnes que vulguin sortir a les 13 h per la porta del carrer Veciana, hauran d’avisar prèviament a la secretaria de l’escola.

Tots els nens i nenes que a les 17.10 h no hagin estat recollits s’incorporaran al servei de Cau Extraescolar, que es farà a Educació Infantil.

PREGUEM PUNTUALITAT EN L’ACOMPLIMENT D’AQUESTS HORARIS PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES CLASSES.

Educació Secundària

1r, 2n d’ESO.
De dilluns a dijous de 8.10 a 13.10 hores i de 14,45 a 16.45 hores. Divendres de 8.10 a 13.10 hores.
3r i 4t d’ESO.
De dilluns a dijous de 8.05 a 13.15 hores i de 14.50 a 16.50 hores. 4t d’ESO no té classe el dimecres a la tarda.

Entrades i sortides ESO

Les portes d’accés es tancaran 10 minuts després de l’obertura, a partir d’aquest moment caldrà accedir per la porta principal del Carrer Jericó.

Batxillerat

1. Els batxillerats estan agrupats de la manera següent:

1r BAT A: científic i tecnològic.
1r BAT B: social i humanístic.
2n BAT A: social i humanístic.
2n BAT B: científic i tecnològic.

2. L’alumnat de Batxillerat que opti pel dinar de l’escola haurà de fer-ho a l’aula de tecnologia a la cadira assignada juntament amb el seu grup estable. Després de dinar, haurà de sortir del recinte escolar fins a l’entrada de la tarda. S’oferirà servei de cantina per a alumnes de Batxillerat.