Fulls de comanda de llibres 19-20

Tot seguit us presentem els fulls de comanda de llibres per a cada curs. Estan en format excel. Cal que els descarregueu i els ompliu tot seguint les instruccions que trobareu al final de cada arxiu de full de càlcul.

En el cas que no pugueu obrir els documents adjunts, envieu un correu electrònic a gravi@gravi.com amb la incidència i el curs pertinent i us n’enviarem una versió més compatible del full de càlcul per tal de solucionar el problema.

Primària 19-20

ESO i Batxillerat 19-20