ESCOLA GRAVI

Trets d’identitat

Ens identifiquem per ser una escola cooperativa, catalana, laica, activa, democràtica i pluralista. El nostre projecte educatiu entén l’ensenyament com a educació integral i vol transmetre els valors ètics que són la base per a una societat més justa: llibertat, tolerància, solidaritat, civisme, respecte a la natura,…

escola cooperativa

Som una escola cooperativa. Fomentem el treball en equip, la participació en projectes comuns i la concepció de la diversitat com a riquesa.

escola catalana

Som una escola catalana, i és per això que la nostra llengua d’aprenentatge i de relació interna i externa és el català. El fet de definir-nos com a escola catalana no és només un fet lingüístic. És també una qüestió d’arrelament al país i de vivència de les festes i els costums tradicionals.

escola laica

Som una escola laica. A l’escola acollim i respectem les diverses creences i ideologies que s’expressen democràticament, ens proposem la potenciació dels valors ètics que facin dels nostres alumnes unes persones plenament formades i integrades a la societat.

escola activa

Som una escola activa. El nostre objectiu principal és el desenvolupament integral de l’alumne: un equilibri entre el saber i el ser, en constant evolució entre els dos i els divuit anys. Aquest propòsit fa necessària la seva participació en el propi procés educatiu i la utilització de mètodes d’ensenyament actius basats en el respecte i la tolerància.

escola democratica

Som una escola democràtica i pluralista. Volem transmetre als alumnes els valors ètics que són la base per a una societat més justa.

La nostra voluntat pluralista es tradueix en l’objectiu de fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat cultural, ètnica, sexual, religiosa i ideològica. Ara bé, també volem ser pluralistes en el sentit de respectar la diversitat dels nostres alumnes. Cada nen i cada nena és diferent i tots tenen dret a una educació completa i integral. Per això respectem els diferents ritmes de treball dels alumnes i els ajudem a donar el millor rendiment segons les seves possibilitats i capacitat amb el suport, si convé, del nostre equip psicopedagògic.