ESCOLA DE MÚSICA

Escola de Música

Gravi Escola de Música

L’Escola de Música Gravi és una escola oberta a tot el barri, tant als nens/es com als adults.

L’activitat pedagògica comença a partir dels 3 anys, en què, en una primera etapa i a través del joc, aprenen a conèixer el ritme i l’entonació, i treballen la motricitat i el desenvolupament de l’oïda. Això fa que l’alumne/a s’introdueixi progressivament en un món nou, que li permetrà després superar els diferents cicles d’ensenyament musical.
A partir dels 6 anys els alumnes inicien una nova etapa en la qual poden començar a tocar un instrument, tot incorporant el llenguatge musical, la coral, el conjunt musical i la batucada.

Volem recordar que totes aquelles famílies que estiguin interessades que preparem els alumnes per superar les proves d’accés al grau professional dels conservatoris es poden posar en contacte amb nosaltres per concretar un programa individualitzat.

Informació i inscripció
per al curs 2021/22