ESCOLA D’ANGLÈS

Anglès (KITH)

S’ofereixen classes d’anglès per als diferents nivells a partir de 3 anys. Les classes són impartides en anglès i es basen en la conversa, amb la finalitat d’aconseguir l’aprenentatge de l’idioma d’una manera natural. El professorat especialitzat, conjuntament amb un equip pedagògic, supervisa els grups amb l’objectiu de verificar el progrés dels alumnes. Trimestralment es notifiquen els resultats obtinguts a les famílies. Existeix la possibilitat de fer exàmens oficials a través de “Trinity College London”.

Descarregar informació pel curs 2018-2019

kith_banner