design free website

Objectius de salut

 

Per definició, l’esport ha de ser participatiu i ha d’estar a l’abast de tothom. Els valors que han de transmetre són els de l’esforç i la superació, la solidaritat i la participació, la responsabilitat… I cal que sigui divertit. Tanmateix, és notori que en la societat actual el sedentarisme representa un seriós problema de salut pública per la població infantil, juvenil i adulta. Sobrepès, diabetis, colesterolèmia, hipertensió,…


D’altra banda, l’educació en els hàbits saludables és necessari que es faci de forma transversal (escola, família, agents de salut) amb la col·laboració de tots els estaments implicats i de les institucions.

L’educació per la salut forma part del dia a dia de l’escola Gravi. Des de les activitats programades a l’Àrea d’Educació Física, com a les xerrades puntuals que s’organitzen. Des de lectures sobre temes de salut a la definició del menú escolar. L’activitat esportiva i els hàbits saludables són elements fonamentals d’una educació integral. És per això que creiem que més enllà de totes les activitats esportives que es fan dins de l’horari lectiu i en horari extraescolar, valia la pena iniciar una nova experiència esportiva adreçada al conjunt de la comunitat educativa. Una activitat de foment d’hàbits saludables on es combini la competició esportiva amb altres hàbits saludables com per exemple l’alimentació saludable.

Objectius cooperatius

 

Gravi és una Escola Cooperativa. Però no volem que això esdevingui tan sols un model de titularitat, sinó que volem que sigui un model educatiu. És per això que entenem que les nostres activitats també han de recollir aquest esperit cooperatiu.


Una de les característiques fonamentals i diferenciadores d’aquest Cros és que es planteja com una cursa per equips. En el cas d’Educació Infantil i Primària es plantegen equips per famílies i en el cas d’alumnes d’ESO es planteja la possibilitat que no siguin estrictament unitats familiars, per garantir una major participació, però sempre per equips.

Per tant l’esperit competitiu del Cros en cap cas és individual, sinó d’equip. Això entenem que permet treballar tot un seguit de valors que no es troben en la majoria de curses esportives a casa nostra.


Per altra banda també es planteja la possibilitat de crear una bossa de participants que permetin completar els equips. És a dir potenciar que cap persona deixi de participar del Cros ple fet de no completar un equip i alhora fomentar la relació entre gent que no es coneix o es coneix molt poc, però que en canvi poden compartir l’objectiu d’una activitat esportiva.

Objectius de barri

 

L’Escola Gravi es troba en una zona fronterera entre barris dels Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia. Volem enfortir les relacions amb el nostre entorn obrint una activitat a la gent que hi vulgui participar. Una activitat esportiva per a tothom i a l’aire lliure que permeti la participació d’escoles del nostre entorn o de persones a títol individual. Per tant el Cros és també una activitat que l’Escola Gravi vol compartir amb els barris de l’entorn.


Per altra banda també podem considerar com a objectiu de barri el fet d’organitzar una activitat esportiva en un entorn privilegiat. Tant per la proximitat a Collserola com per la proximitat al Parc de la Creueta del Coll creiem que és important descobrir espais on es pot practicar esport a l’aire lliure i gaudir així dels avantatges d’estar a un barri del nord de la ciutat de Barcelona.En aquest sentit creiem que el Parc de la Creueta del Coll és un magnífic espai per organitzar aquest primer Cros. El fet de ser un espai muntanyós, amb desnivells, però alhora un espai controlat, molt proper a l’escola i de fàcil accés per a tothom permet plantejar-se que és una opció bona per a l’organització i que ajuda a donar a donar a conèixer aquest parc.


A més del Parc de la Creueta considerem important poder utilitzar l’equipament esportiu del la Creueta del Coll, fet que fomenta encara més la relació de l’escola amb entitats del nostre entorn.

Objectius solidaris

Des de la quarta edició del GraviCros, l'any 2017, col·laborem amb diferents entitats benèfiques, aportant tots els beneficis obtinguts de la venda de samarretes de la cursa.

Enguany, col·laborarem amb Pallapupas, entitat benèfica ben coneguda per la seva tasca als hospitals, proposant l’humor com a eina fonamental per fer front a les situacions adverses que es viuen al voltant de la malaltia. Tots els beneficis obtinguts amb la venda de samarretes aniran destinats a fer dels hospitals, espais més humans.