Comunicats ESO

Comunicat ESO 11 de juny

Ens trobem a la recta final de curs i us hem de fer arribar algunes informacions importants.

Pel que fa a la 3a avaluació, es procedirà igual que ja es va fer amb l’avaluació passada i els butlletins de notes seran publicats a l’Alexia durant la setmana del 15 al 19 de juny (rebreu un avís quan ja estiguin disponiblen per poder consultar-los a la plataforma).
Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria es duran a terme en el període comprès entre el 18 i el 23 de juny de 2020, tal com preveu l’Ordre EDU/56/2019, de 26 de març.

Per tant, us informem que a l’Escola Gravi es faran les proves extraordinàries els dies 22 i 23 de juny.

Aquells/es alumnes que no hagin superat alguna matèria, podran recuperar-les de manera no presencial amb les instruccions que hauran rebut i parlat amb els docents. Des de la tutoria, rebreu un mail informant-vos particularment en cas que el vostre fill/a hagi de presentar-se a alguna d’aquestes proves.

L’horari serà el següent:

Dilluns 29 de juny serà publicat a l’Alexia el butlletí de l’avaluació final, un cop realitzades les proves extraordinàries de recuperació.
A causa de les circumstàncies excepcionals, aquest curs no s’han pogut realitzar ni els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO ni el projecte de recerca de 4t d’ESO, per la qual cosa, i seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, la nota que hi constarà serà la de “no fet” a l’acta d’avaluació final, amb el corresponent comentari que “no s’ha realitzat perquè estava programat durant el temps del confinament”. El fet de no haver-lo realitzat no ha de tenir cap incidència negativa en les qualificacions de les matèries ni en l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

Cordialment,
Annabel Gamarra
Coordinadora de Secundària


← Tornar enrere