Actualitat

Aspectes rellevants a l’hora de triar escola

Fa uns dies es va publicar un article a Criatures on es tractava un tema d’actualitat Com triar escola en temps de pandèmia. L’Àngels Mayor, mestra i companya de la nostra escola, va fer la seva aportació amb un recull d’aspectes rellevants i imprescindibles a l’hora de fer la tria:

L’alumne com a protagonista del seu procés d’aprenentatge.

L’escola com a comunitat, amb una comunicació fluïda entre alumnes, docents i famílies.

Formació de ciutadans responsables, crítics i compromesos.

Construir el coneixement fomentant la curiositat per aprendre i la creativitat, així com afavorint la sensibilitat en l’expressió artística i la música.

Metodologies que promoguin l’autonomia, afavoreixin l’aprenentatge cooperatiu i desenvolupin les intel·ligències múltiples i els talents de cadascú.

Atenció a la diversitat

L’alumne vinculat a la vida i l’organització escolar (assemblees, etc. ) per promoure també l’emprenedoria i ajudar a prendre decisions.

Sortides i colònies que afavoreixin la convivència i complementin els continguts curriculars.

Escola sostenible i verda, que vetlli per la defensa del medi ambient.

Noves tecnologies com a eines d’accés a l’aprenentatge des d’una perspectiva crítica i responsable.

Criatures, Ara  12/02/2021 


← Tornar enrere