ACOLLIDA

SERVEI D’ACOLLIDA

Conscients de les dificultats de les famílies per conciliar la vida familiar i laboral, l’escola ofereix un servei d’acollida que funciona de 7.30 a 9.00 h del matí i de 17.00 a 18.30 h de la tarda. Dintre d’aquest horari l’escola ofereix múltiples possibilitats per intentar adequar-se a les necessitats de les famílies, les quals poden gaudir del servei de manera fixa o esporàdica.
acollida01 acollida02