PRIVACITAT

Política de Privacitat

Segons el que es disposa en la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari seran tractades per l’Escola Gravi, SCCL. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l’Avinguda Vallcarca, 258 CP 08023 de Barcelona.